Riddu Riddu festivalen arrangerades den 10 – 14 juli i Manndalen vid Kåfjorden i Nordnorge. Det var program från morgon till kväll med seminarier, artistuppträdanden m m och besökare från hela världen.