En förstudie har gjorts om att bygga om Rådhuset i Göteborg. Tidigare fanns här Tingsrätten men där står numera tomt.  Husen behöver grundförstärkas och man föreslår att politikerna kan flytta in i Rådhuset, borgerliga vigslar kan flyttas till Börsen mm. Det diskuteras även om en restaurang utanför Börsen.