Öppna Kanalen i Göteborg är en ideell förening som bildades 1993, fick koncessionstillstånd 1/1 1995 och det första programmet sändes 23/3 1995. Öppna Kanalen är en s.k. public access-kanal vilket man brukar översätta med ”allmänhetens tillgång”. Verksamhetens främsta syfte är att tillhandahålla allmänheten fri TV-publicering och därmed bidra till ökad demokrati och yttrandefrihet. Public access är en relativt ny företeelse i Sverige men har föregångare sedan decennier framför allt i Tyskland och USA.

Gå till ÖK Göteborg.