Kören Saltstänk bildades 1985 och består av 25 medlemmar.
Nyligen hade de en timmes julkonsert i Guldhedskyrkan. Här
är ett utdrag ur den.