”One Tonne Life” är ett testhus som levererar ström TILL elnätet . Vi har träffat Christian Axelsson som är projektledare.