Gröna gårdars styckeri finns på Kuröd i Uddevalla. Här styckas djurkropparna,  förpackas och levereras sedan ut till både affärer och privatkunder i södra och mellersta Sverige. Allfler beställer hem de populära köttboxarna på Gröna gårdars hemsida.