Göteborg har stora visioner för framtiden och mycket händer som den nye stadsbyggnadsdirektören Bengt Delang får jobba med. Mats Arnsmar (s), ordförande i byggnadsnämnden ger sin syn på utnämningen. Kjell Kjörkqvist (fp) och Marie Lindén (v) ger sitt stöd till den nye chefen.