I Toscana i Italien finns sex spännade golfbanor. Vi besöker en av dem tillsammans med några svenska spelare.