Göta Kanal är en flitigt använd vattenled genom Sverige. På senare år har den också blivit en populär cykelled. Vi provade ett fyra dagars cykelpaket Sjötorp-Karlsborg t o r med totalt ca 14 mils cykling. Det gav mersmak.