Lars Noréns nya pjäs Fragmente spelas på Folkteatern. Det är en stafettberättelse om olika människoöden i en stad. Pjäsen ingår i EU-projektet-Cities on Stage- som samlat sex europeiska teatrar. Folkteatern kommer under våren att besöka bl a Paris, Madrid och Bryssel.