På Orust har kommunen, kyrkan, näringslivet och föreningarna tillsammans anlagt en pilgrimsled, en åtta på ön. Den går i en slinga och  förbinder alla kyrkor på ön.