Björlanda Gård ligger nära Säve flygplats och föder upp Highland Cattle djur.
Idag finns ca 50 djur men de ska bli fler. Gården har också en gårdsbutik som säljer olika egna köttprodukter men också hela djurskinn.