Berit Lånke är pilgrimsdirektör i Norge och besökte nyligen Bohusläns Museum vid en  konferens.I Norge har man hunnit längre än i Sverige med utbyggnaden av pilgrimsleder och Berit har stora visioner för framtiden