Pjäsen Begravelsen på Folkteatern är en fristående fortsättning på  Festen som spelades där för nio år sedan. Flera av skådespelarna som var med 2003 är även med i Begravelsen. Regissör är Vibeke Bjelke som tidigare satt upp Festen två gånger men nu debuterar på Folkteatern.