Pilgrimsvandringen El Camino till Santiago de Compostela är världsberömd. Men nu anläggs alltfler pilgrimsleder även i Sverige. Enbart inom Västra Götalandsregionen pågår olika 15 projekt. Målet är att om några år knyta ihop alla lederna i Europa.